Läroplan GY11 & GYS13

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolans läroplaner skiljer sig åt och heter GY11 och GYS13. 

Läroplan GY11 - Gäller för gymnasieskolan

Läroplan GYS13 - Gäller för gymnasiesärskolan

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*