Handlingsplan mot hot och våld

För att skapa en trygg arbetsmiljö både för elever och personal är det viktigt att motverka förekomsten av beteenden som kan innebära fara för annan person.

Skolledningen agerar utan dröjsmål om någon blir utsatt för hot eller våld under sin skoldag eller på väg till och från skolan.

Handlingsplan mot hot och våld i fulltext

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*