Utlämnande av personuppgifter

Reception- och expeditionspersonalen är fullt förtrogna med sekretess- och personuppgiftslagen. Vid tveksamma fall är det skolledningen som beslutar vad som får lämnas ut.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*