Besök

Duveholmsgymnasiet är en skola som besöks av både föräldrar, massmedia och representanter för näringsliv och samhälle. Det är angeläget att skolan har denna öppenhet.

En reception med utsikt över huvudingången är bemannad dagligen klockan 9-15 och besökande hänvisas till receptionen för att anmäla sig och erhålla en besöksbricka. Övrig tid hänvisas besökare till expeditionen. Besökare som ertappas utan besöksbricka avvisas.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*