Stipendier

Vi har företag, organisationer och privatpersoner som ger stipendier till elever på Duveholmsgymnasiet.

Att få ett stipendium ger eleverna stor glädje, motivation och möjligheter till exempelvis språkresor och hjälp med högre studier.

Följande stipendier delas ut till elever på Duveholmsgymnasiet vid studentavslutningen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av belopp eller om utdelningen av stipendiet uteblir.

Stipendium till skolans betygsmässigt bästa elev

5.000 kronor/elev, delas ut till en eller fler elever som nått bästa betyg.

Herrklubben Frackfronts kulturstipendium

Beloppet varierar varje år. Delas ut till en elev som verkat för kulturlivets traditioner på skolan.

Katrineholms Rotaryklubbs resestipendium

23.000 kronor/elev delas ut till sex elever som läser språk på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Makarna Brisefalks stipendium

1.000 kronor delas ut till en elev som läser någon form av konstnärlig bildkurs och har gjort en konstnärlig utveckling.

SKF Mekan AB

5.000 kronor delas ut till elev/elever som har utfört det bästa projektarbetet inom hållbarhet och miljö.

Sveriges Byggmästareföreningsfond

10.000 kronor fördelas av lärarna enligt kriterierna: Goda studieresultat, föredöme med bra relationer bland studiekamraterna. Stipendiet ska användas för ändamål som ytterligare stimulerar, fördjupar och utvecklar sökanden inom valt studie- eller yrkesområde. Beslut tas av Södermanlands Byggmästareföreningens styrelse.

Södermanlands och Nerikes Gilles stipendium

1.100 kronor delas ut till en elev på Samhällsvetenskapsprogrammet som i studierna är framstående, är en god kamrat och har gjort betydelsefulla insatser.

Sörmlands Sparbank

Premier - 1.500 kronor delas ut till elever som har höga betyg och som inte erhållit annat stipendium.

Kulturstipendium - 1.000 kronor/elev, delas ut till två elever på Estetiska programmet som utmärkt sig i karaktärsämnen och har fullföljt alla övriga kurser på ett välförtjänt sätt.

Har du frågor eller kan du tänka dig att bli stipendiegivare?
Kontakta Sara Rydstedt på telefon 0150-574 39,
e-post: sara.rydstedt@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information