Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Försäkringen gäller under verksamhetstid (skoltid) samt under färd till och från förskolan eller skolan.

Läs mer om innehållet i olycksfallsförsäkringen via det bifogade försäkringsbrevet

Åtgärder vid skada:

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar Södermanland, telefon 0155-48 40 00 eller per e-post kosk@lfs.se. Vår olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer 59414.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola, etc. ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Vill du ha mer information?

Kontakta kommunens säkerhetschef Peter Henriksson på telefonnummer 0150-570 01 eller skicka ett mail till peter.henriksson@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*