Historia

Duveholmsgymnasiets historia börjar redan år 1898. Då tog Stora Malms församling ett beslut om en så kallad lägre teknisk yrkesskola.

1904 hade skolan undervisning i bokföring, engelska, maskinskrivning, ritning, räkning, svenska och tyska. Lektionstiden var två timmar per ämne och vecka och undervisningen genomfördes på kvällstid.

1924 inrättades inbyggda verkstadsskolor först vid SKF och sedan vid AB Pumpseparator. Det var en treårig utbildning för modellsnickare, gjutare samt järn- och metallarbetare.

1935 kompletterades yrkesutbildningen med decentraliserad verkstadsskola. Eleverna placerades ut hos hantverkmästrare och fick där sin praktiska utbildning medan skolan stod för det teoretiska.

1944 hade en tanke på ett gymnasium i Katrineholm väckts och den 18 maj 1945 togs ett beslut om att inrätta ett treårigt kommunalt realgymnasium i Katrineholm.

1959 beslöt stadsfullmäktige en väsentlig utvidgning av yrkesskolan. Man kunde nu läsa till betongarbetare, byggnadsträarbetare, bilmekaniker, installationstekniker, konfektionssömmerska, målare, verkstadssnickare, telereparatör samt en tvåårig kontors- och detaljhandelsutbildning. På den sistnämnda utbildningen fick eleverna växelvis utbildning i skolan och som praktik på företag. Detta var en pedagogisk nyhet i Sverige.

1969 inrättades Fackskolan i Katrineholm med social-, ekonomisk- och teknisk linje, den senare med både maskin- och elteknisk inriktning.

1971 försvann benämningarna fackskola, gymnasium och yrkesskola och ersattes av gymnasieskolan med linjer och specialkurser.

1973 beslutade kommunfullmäktige att skolan skulle heta Duveholmsskolan, hittills hade man kallat skolan för Backaskolan.

Den 14:e mars 1975 invigs Duveholmsskolan i sin nuvarande byggnad.

Den 16 oktober 2004 återinvigs skolan efter en omfattande ombyggnad.

Den 15 april 2005 byter skolan namn från Duveholmsskolan till Duveholmsgymnasiet.

Källa: Ungdomsgymnasiet i Katrineholm historia 1898-1975

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*