Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget hos din hemkommun.

Villkor för resetillägg

För läsåret 2018-2019 gäller följande villkor för att få resetillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid 
  • du ska vara född 1999 eller senare
  • du ska studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
  • du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande. (gäller  studerande på friskolor)

Utbetalning och belopp

Vi betalar ut resetillägget efter att du har uppvisat kostnader för biljetter (studerande på friskolor). Övriga (studerande på kommunala skolor) får resetillägget utbetalt runt den tjugonde i månaderna september-maj. Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för 2018 är det 1510 kr. Tillägget betalas ut för månaderna september-maj.

Ansök om resetillägg

Du ansöker om resetillägg i e-tjänsten för resetillägg.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 13 augusti aktuellt läsår.
 
Mer information
Vill du ha ytterligare information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*