Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget hos din hemkommun. Studerar du däremot på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Villkor för inackorderingstillägg

För läsåret 2018-2019 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara född 1999 eller senare
  • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
  • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
  • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).

 

Utbetalning och belopp

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet för 2018 är
1510 kronor per månad. Tillägget betalas endast ut för den tid du studerat och varit inackorderad. Du kommer att få betala tillbaka för mycket utbetald ersättning. 
Tillägget kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker runt den 20 varje månad från och med september till och med maj månad.

Sista ansökning

Sista ansökningsdag är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om inackorderingstillägg

Klicka här för att ansöka med e-tjänst. 
Klicka här för att ansöka med en blankett.

Mer information

Vill du ha ytterligare information om inackorderingstillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Blanketter och e-tjänster