Busskort

Du som studerar på gymnasieskola inom Sörmlands län och har mer än sex kilometer till skolan kan ansöka om busskort och som är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Så ansöker du

Ansök om busskort här. Du kan också ansöka genom att logga in i skolportalen Lärknuten.

Sista ansökningsdag

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 20 april inför nytt läsår för blivande 1:or. Eleven ansöker på sitt förstahandsval.

Ansökan oss tillhanda senast 10 maj inför nytt läsår för 2:or och 3:or.

Busskort

Viktigt! Du som redan har busskort ska spara ditt busskort till nästa läsår. Kortet kommer att aktiveras inför skolstart.

Du som inte har busskortet hämtar det på respektive skola i Katrineholm.

Du som reser till skolor utanför Katrineholm men inom Sörmlands län hämtar busskortet på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19, Katrineholm vecka 33 mån-tis aktuellt läsår. Du som studerar i ett annat län kan endast få resetillägg. Inte både busskort och resetillägg.

Gymnasieelever som har mer än sex kilometer från bostaden fram till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats kan ansöka om milersättning för bil fram till hållplasten.

I de fall skolskjutsfordon för elever i grundskolan finns tillgängligt, kan en gymnasieelev få medfölja i mån av plats de dagar grundskolans skolskjutsfordon trafikerar sträckan om avståndet till en hållplats för Sörmlandstrafiken är minst 6 km. OBS! Du måste ansöka i mån av plats.

Om eleven har glömt, borttappat, stulet kort eller om du inte kan legitimera dig eller missbrukat kortet får eleven själv stå för kostnaden för biljett och chauffören har rätt att ta ut en extra kostnad. Vid förverkande av kort. Ska eleven säga till om ett kvitto från chauffören som ska visas upp på respektive gymnasieskola för att ha rätt till ett nytt busskort. Kostnaden för ett nytt busskort är 100 kronor. Chauffören rätt att förverka kortet. Samma gäller även om kortet inte fungerar.

Eleven ska kunna legitimera sig. Om kortet missbrukas kan kortet återtagas.

Mer information

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lotta Öhrman, skolskjutssamordnare, på telefonnummer 0150-572 69 eller e-postadressen anncharlotte.ohrman@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ansök om busskort här.