Elevskåp

För förvaring av läroböcker med mera finns elevskåp. Eleverna uppmanas att införskaffa av försäkringsbolag godkänt hänglås. Elevskåpen är ej att betrakta som privat utrymme varför rektor har rätt att öppna skåp vid misstanke om brottslig verksamhet, brott mot ordningsföreskrifter, alkoholhaltiga drycker eller droger.

I skolans informationshäfte som finns på skolans hemsida under hela läsåret framgår detta och att eleverna aldrig ska förvara pengar eller värdeföremål så obehöriga kan komma åt dem. Skolan tar inget ansvar för förkomna ägodelar.

Skriftlig information lämnas till samtliga elever och omyndiga elevers föräldrar inför varje nytt läsår i samband med utlämnandet av skåpsnummer.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*