E-tjänster och blanketter

De flesta ansökningar kan numera göras via våra e-tjänster. Skulle du ändå behöva en blankett så finns de också att hämta för respektive ärende. Saknar du någon blankett? Ta kontakt med oss på telefon 0150-574 30 eller e-post duveholmsgymnasiet@katrineholm.se

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Ansökan om inackorderingstillägg

Busskort

Du som går på Duveholmsgymnasiet, är folkbokförd i Katrineholms Kommun och har mer än sex kilometer till skolan kan ansöka om busskort.

Ansökan om busskort

Ansökan skolskjuts - gymnasiesärskolan

Om behov finns är eleverna på gymnasiesärskolan berättigade till skolskjuts. 
Skolskjuts beviljas endast mellan vårdnadshavares adress och skola.

Blankett ansökan om skolskjuts

Ansökan gymnasieskola

Du som går i årskurs 9 eller på ett introduktionsprogram i Katrineholm eller Vingåker får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökningstjänsten öppnar i januari. Respektive skolas studie- och yrkesvägledare kan också hjälpa till att fylla i ansökan.

Ansökan gymnasieskola

Lärlingsutbildning

Du skickar ansökan till lärlingsutbildning tillsammans med den vanliga ansökan till gymnasiet senast den 15 februari aktuellt läsår. 
Ansökan om lärlingsutbildning

Omval

Ibland blir inte valet helt rätt och då finns möjlighet till omval. 
Ansökan omval

Ansökan om ledighet

Ledighet ansöker du via e-tjänst i Lärknuten. 
Ansökan ledighet

Intyg om behov av specialkost

De elever som behöver särskild kost på grund av allergi, intolerans eller andra orsaker ska anmäla detta till Kost- och transportservice. Observera att du måste lämna in ett nytt intyg vid varje läsårsstart. 
Ansökan om specialkost

Ansökan om matersättning vid APL

Här hittar du blankett för att ansöka om matersättning vid APL
Blankett matersättning APL

Ansökan om reseersättning vid APL

Här hittar du blankett för att ansöka om reseersättning vid APL
Blankett reseersättning APL

Tillbuds- och skaderapport

Ladda ner blankett tillbuds- och skaderapport

Klagomålshantering

Katrineholms Kommun Bildningsförvaltningen har rutiner för klagomålshantering på rektors-/förskolechefsnivå och på huvudmannanivå. Klagomålet kan lämnas till personal, rektor/förskolechef eller Bildningsförvaltningen. Varje elev och vårdnadshavare ska vid utbildningens start ges skriftlig och muntlig information om skolans rutiner för klagomål. Rutiner finns tillgängliga i Lärknuten och på skolornas hemsidor. Ett klagomål är en offentlig handling och kan begäras ut.

Läs mer och lämna synpunkter

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*