Ansökan gymnasieskola

Ansökningsperioden för Katrineholms gymnasieskolor pågår från mitten av januari till och med den 15 februari varje år. 

Ansökan

Ansökningsperioden för Katrineholms gymnasieskolor pågår från mitten av januari till och med den 15 februari varje år. 

Ansök på webben

Ansökan till Katrineholms gymnasieskolor görs direkt i vår ansökningstjänst på webben. Du som är elev på någon av Katrineholms kommunala skolor gör inloggning till tjänsten via Lärknuten. Du som är elev på Kunskapsskolan eller i Vingåker får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökningstjänsten öppnar i januari. Respektive skolas studie- och yrkesvägledare kan också hjälpa till att fylla i ansökan.

Elever som saknar inloggningsuppgifter kontaktar Gymnasieantagningen på bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun på telefonnummer 0150-568 70.

Ansök på webben

Ansökan på pappersblankett

Du som inte kan söka via webben använder pappersblankett för att fylla i ansökan. Bifoga slutbetyg från årskurs 9. Kontakta Gymnasieantagningen på bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun på telefonnummer 0150-568 70 för att beställa en pappersblankett.

Antagning

Gymnasieantagningen administrerar antagningen till Katrineholms gymnasieskolor. Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0150-568 70. 

Behörighet

För att kunna bli antagen till ett gymnasieprogram måste du nå godkänt betyg eller högre i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller skiljer sig åt beroende på om det exempelvis gäller ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt (E) betyg i fem valfria ämnen.

 • Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
 • El- och energiprogrammet (EE)
 • Fordons- och transportprogrammet (FT)
 • Handels- och administrationsprogrammet (HA)
 • Hotell- och turismprogrammet (HT)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
 • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta högskolestudier.

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetiska programmet (ES) med inriktningarna Animation och visualisering, Estetik och media samt Musik
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)

För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskaps-programmet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

Frikvot

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt ovanstående kriterier.

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från åk 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Max meritvärde kan då bli 340.

 • A=20
 • B=17,5
 • C=15
 • D=12,5
 • E=10
 • F=0

Tidigare betygsskala:

 • MVG=20
 • VG=15
 • G=10

Urval

En strävan är att så många som möjligt ska komma in på sina förstahandsval. Till vissa utbildningar blir det dock konkurrens om platserna. Urvalet måste då göras på de sökandes meritvärden. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på dina övriga val.

Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning som grundas på höstterminsbetygen från årskurs 9. Preliminärantagningens främsta syfte är att underlätta gymnasieskolornas planering. Om du är antagen i den preliminära antagningen innebär detta inte säkert att du blir det i den slutliga antagningen 1 juli. 

Omval

I månadsskiftet april-maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan ändra prioriteringsordning, lägga till eller stryka val. Observera att andra kommuner kan ha andra datum för omval.

Slutlig antagning

I början på juli görs en slutgiltig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du besvara erbjudandet om plats. 

Reservantagning

I slutet av juli inleds reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när antagna tackar nej.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Gymnasieantagningen
Telefon: 0150-568 70
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*