10 maj 2016

Vi söker en lärare eller förskollärare

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, med goda förbindelser från Stockholm och Göteborg. Katrineholms kommun har cirka 33 000 invånare och befinner sig i ett expansivt läge. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet! Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Vi är en kommun som växer och som vill fortsätta växa och utvecklas. Vårt mål är att bli 40 000 invånare. Vill du vara med?

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. I Katrineholms skolor får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.

Katrineholms skolor växer! Vi är i ett spännande utvecklingsskede med ekonomi i balans, ett systematiskt starkt kvalitetsarbete och visioner för framtiden. Inom bildningsförvaltningens har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända barn. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”.
 

ARBETSUPPGIFTER

I tjänsten ingår undervisning för elever med utvecklingsstörning från tidig utvecklingsnivå. Eleverna läser Gymnasiesärskolans individuella program. Du kommer att undervisa i de flesta av individuella programmets 6 ämnesområde. Arbetslaget planerar stor del av undervisningen gemensamt och undervisning sker oftast av flera
pedagoger i samarbete. Vi lägger stor vikt på sociala färdigheter som samarbetsförmåga. Din personliga förmåga bör vara stabil och att du har en förmåga att arbeta strukturerat. Här kommer vi att göra en samlad bedömning av dina förmågor för att bilda oss en uppfattning om din möjlighet att passa in i arbetslaget.
 

KVALIFIKATIONER

Lärarexamen åk 1-7 eller förskollärarexamen.

Speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning.
Du bör ha förmåga att vara utåtriktad och social för att skapa kontakter på grupp- och individnivå samt med föräldrar och kollegor. Du behöver ha ett väl utvecklat ledarskap i klassrummet där du skapar trygghet genom att sätta gränser och bemöta varje elev med respekt, öppenhet, tydlighet och tillit. Ditt ledarskap ska även präglas av höga förväntningar på varje elev där du genom metoder och pedagogiska verktyg får varje elev att nå så högt så möjligt inom läroplanens övergripande mål. Du behöver ha en hög förmåga till samarbete genom att kunna lyssna på andras synpunkter och kompetens för att stödja andra så att det gynnar gruppen som helhet. Vara bra på att kommunicera och lösa konflikter.
 

ÖVRIGT

Tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas.

Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.

I Katrineholms kommun är vi stolta över vårt arbete med genusmedveten styrning. Våra verksamheter ska leverera en service, en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Katrineholms kommun tillämpar rökfri arbetstid inom hela organisationen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Varmt välkommen med din ansökan!
 

Varaktighet, arbetstid

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2016-08-15 .

Lön

Månadslön

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2016-05-22

Ange referens: C6380/2016

Ansökan via webb

Kontaktpersoner

Catharina Lundqvist, Rektor 0150-574 88  catharina.lundqvist@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*