18 november 2015

Uppstart av nytt projekt i England

Anja Cameron och Catharina Lundqvist
Från vänster Anja Cameron och Catharina Lundqvist

Anja Cameron, lärare och Catharina Lundqvist, rektor åker på måndag till England för att starta upp Duveholms gymnasiesärskolas nya Erasmus+ projekt. "European Pathways to Employment for Disabled Young People" 2015-2017 ett tvåårigt strategiskt partnerskap mellan Petroc och Duveholms gymnasiesärskola för ökad anställningsbarhet av unga människor med utvecklingsstörning.

Partnerskapet ska undersöka och försöka hitta bra pedagogiska modeller som hjälper och underlättar elevernas utveckling från grundläggande utbildning till att kvalificera sig till permanent och meningsfull anställning i närsamhället. Parterna vill göra en ingående undersökning med tanke på att endast 6% av unga med utvecklingsstörning har anställning (inom EU) långt färre än genomsnittet för normalstörda unga.

Under de två åren kommer ett antal möten i respektive städer hållas med workshops inom fyra specifika pedagogiska inriktningar som redan är etablerade inom utbildning; entreprenörskap, praktik, jobbcoaching och arbetsgivares engagemang.
Detta ska leda till ett utbildningspaket/läromedel som kommer prövas och utvärderas under några dagar av elever från England respektive Sverige under vårterminen 2017 i Katrineholm.

Projektet ska utmynna i en faktarapport och ett skräddarsytt studiematerial som kommer finnas tillgängligt på webben så att många ska kunna ta del av materialet och på så vis öka möjligheterna för unga med utvecklingsstörning till framtida jobb och karriär i närområdet.
På längre sikt hoppas vi att projektet leder till ökad anställningsbarhet och faktisk anställning i hela Europa för att stärka varje individs utveckling och välmående samt minska klyftorna mellan normalstörda och utvecklingsstörda ungdomar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*