21 augusti 2015

Till vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

Snart kommer Skolinspektionen till Duveholmsgymnasiet för att gå igenom skolverksamheten i en tillsyn på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen preparandutbildning och individuellt alternativ.

Vad innebär tillsyn?

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Målet är så klart att alla skolor ska vara bra skolor. Tillsynen ger en god grund för skolorna att utvecklas vidare.

Hur genomförs tillsynen?

Alla fristående skolor får besök av Skolinspektionens inspektörer. När det gäller de kommunala skolorna gör Skolinspektionen ett urval så att vi endast besöker de skolor som har störst behov av utveckling. Tillsynen kan ta olika form beroende på hur det är på skolan, vi gör bland annat besök på lektioner, intervjuer med rektor, lärare och andra. Vi kommer också att vilja träffa elever för samtal.

Se bifogat informationsbrev i högerspalten för mer information om inspektionen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*