2 november 2015

Lovskola på Duveholmsgymnasiet

Under höstlovet har flitens lampa lyst i en sal på Duveholmsgymnasiet, det är lärarna Piret Rikhv Gustavsson och Bachan Rashid som har haft lovskola med en grupp elever som går på språkintroduktion. Eleverna tackade ja till att delta i lovskola som de ser som en möjlighet för att öka sina chanser att bli behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*