21 oktober 2011

Klagomålshantering

Katrineholms kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Du kan lämna dina synpunkter skriftligt, ringa eller prata med oss personligen. Du kan självklart också välja att vara anonym. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Länk till blanketten för klagomålshantering

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*