3 mars 2016

Nationella prov våren 2016

Vårens nationella prov

Svenska 3/Svenska som andra språk 3
vecka 16
Tisdag 20 april

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

vecka 17
Tisdag 26 april

Svenska 1/Svenska som andra språk 1
vecka 17
Torsdag 28 april

Engelska 5 - Writing
 
vecka 18
Onsdag 4 maj
Engelska 5 - Reading/Listening
 
vecka 19
Tisdag 10 maj
Engelska 6 - Writing

vecka 19 Tisdag 3 maj
Engelska 6 - Reading/Listening vecka 20 Torsdag 12 maj

Matematik 4
vecka 20 Fredag 20 maj

Matematik 3 b-c
vecka 21 Tisdag 24 maj

Matematik 1 a-c vecka 21 Onsdag 25 maj

Matematik 2 b-c
vecka 21 Torsdag 26 maj

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*