17 maj 2016

Gymnasiearbete om motivation

Matilda Björklund har gjort sitt gymnasiearbete om motivation
Foto: Annika Linder

Matilda Björklund går sista året på Samhällsvetenskapsprogrammet och har gjort sitt gymnasiearbete om motivation. Det övergripande syftet med gymnasiearbetet är att undersöka de system av faktorer som påverkar människans motivation.

Genom att redogöra och förklara vikten av att vara motiverad vill hon bidra till bredare kunskap och insikt i hur man kan skapa en mer motiverande arbetsplats - en stor del av hennes gymnasiearbete fokuserar på ungas motivation inför studier i skolan.

Hennes arbete beskrivs inledningsvis på detta sätt:
"Detta arbete kommer fokusera på de faktorer som påverkar motivation, i senare del kommer jag att fokusera på ungdomars motivation inför skolarbete. Något jag ofta läser om är hur resultaten i den svenska skolan generellt sätt fortsätter att sjunka.

Följaktligen kan jag inte låta bli att undra varför. Förklaringen hoppas jag kunna hitta genom att studera befintliga motivationsteorier men även genom att intervjua ett antal gymnasieelever och se vad de tycker om dagens skola – vad som inte fungerar och hur den skulle kunna göras bättre. Begreppet "Att vara skoltrött" är något jag ofta hört hos ungdomar. Detta kan med sannolikhet bero på bristande motivation, då detta är en nyckelfaktor till beteende. Motivation inför studier är därmed en nyckelfaktor till förbättrade resultat skolmässigt."

Hennes arbete innefattar även en intervju med ett antal gymnasieelever, jag tycker det är viktigt att höra vad unga tycker om skolan som den är just nu. Intervjuven jämförs sedan med befintliga motivationsteorier och i slutat dras egna slutsatser till hur skolan kan förbättras; hur unga kan känna sig mer motiverade till studier.

//Matilda Björklund SA13B

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*