27 maj 2016

Gymnasiearbete om könsroller

Julia Sundström har gjort sitt gymnasiearbete om könsroller
Foto: Annika Linder

Julia Sundström går i årskurs 3 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Hennes gymnasiearbete handlar om könsroller och dess påverkan på individer. Könsroller är helt enkelt de förväntningar som finns på de olika könen och är väldigt ofta formade av stereotyper, till exempel "flickor tycker om rosa" eller "pojkar tycker om blå".

Anledningen till att hon ville undersöka könsroller närmare var på grund av att hon tror de påverkar individer mer än vad man tror och att det kan forma eller till och med hämma vår personlighet och vårt beteende. Hon ville även ta reda på hur transpersoner påverkas av de stereotypa könsrollerna och samhällets förväntningar på hur man bör vara som kvinna och man.

Genom en enkätundersökning som besvarades av elever på skolan fick hon reda på att majoriteten känner att det finns förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig och att de en eller flera gånger har känt att de behöver bete sig på ett visst sätt på grund av sin könsidentitet. Detta visar att könsroller kan påverka individers personlighet och handlingar.

Genom en dokumentär och en enkät av folkhälsomyndigheten kunde hon dra slutsatsen att transpersoner påverkas mycket av allmänhetens bild av vad manligt och kvinnligt innebär. Transpersoner utstår mer diskriminering och trakasserier än den genomsnittliga personen i Sverige. Transpersoner har också i en större utsträckning självmordstankar vilket kan ha att göra med att samhället har en snäv bild av vad manligt och kvinnligt är och även att samhället inte accepterar könsidentiteter som ligger utanför tvåkönssamhället.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*