8 maj 2015

Gymnasiearbete om betyg och betygsinflation

Julia Pham
Foto: Annika Linder

Julia Pham går sista året på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, hon har gjort ett gymnasiearbete om betyg och betygsinflation.

I arbetet har hon tittat på ifall betygsättningen i den svenska skolan är rättvis eller inte och ifall det råder betygsinflation eller inte. Hon har gjort genom att att jämföra skillnaden mellan nationella kursprov och kursbetyg på alla Katrineholms gymnasieskolor. Resultatet visade på att mer än hälften av eleverna i vissa kurser som Matematik och Engelska fick ett högre kursbetyg än det nationella provbetyget vilket skulle kunna peka på att det råder en viss betygsinflation i den svenska skolan eller ja i alla fall i Katrineholm då elever får ett höge betyg än de ämneskunskaper man visar. Vilket på sikt kan leda orättvisor och problem dels på elevnivå men även på samhällsnivå.

Julia har valt att göra sitt gymnasiearbete om betyg och betygsinflation eftersom det fortfarande är ett aktuellt ämne idag både bland politiker, föräldrar och skolelever. Det är viktigt med likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning eftersom betygen fyller flera funktioner som att de anger behörighet för tillträde till utbildningar såväl grundskola som gymnasium och högre utbildningar som högskola och universitet. Det är därför viktigt att samma ämneskunskaper ger samma betyg oavsett lärare, skola eller kommun.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*