3 maj 2016

Flinka fingrar flätar fina korgar

Korgflätning

Tack Jane från Petroc som visade korgflätning för bildläraren Anja. Nu flätar flera grupper på de individuella programmen på gymnasiesärskolan både korgar och fristående spaljéer.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*