16 december 2016

Eva kan bli årets "Punk-lärare"

Eva Jansson, som jobbar i AST-gruppen, på Duveholmsgymnasiet har blivit nominerad till "Årets Punk-lärare".

Det är Trevor Dolan Foundation som varje år delar ut pris till "Årets punk-lärare" och kriterierna för att bli nominerad är följande:

"Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.

 • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
 • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
 • Ettledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
 • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
 • Modet att ta debatt.
 • Är punk
 • i skolvärlden."
 • Klicka här för att läsa mer.

  Skicka ett tips om sidan till någon
  Duveholmsgymnasiet
  Postadress: 641 80 Katrineholm
  Telefon: 0150-574 30
  Växel: 0150-570 00
  Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
  * = Obligatorisk uppgift
  *