28 september 2015

Elever och personal åker till Kina

Elever och personal som åker till Kina i oktober
Foto: Annika Linder

Åtta elever och fem personal från gymnasiesär åker till Kina under perioden 9-24 oktober. Gruppen kommer att besöka Huaxia School som är en specialskola för elever med olika grader av hörselskador och elever med andra fysiska funktionshinder. Skolan ligger i Kunming som är huvudstad i den sydvästra provinsen Yunnan i Kina.

Vårat samarbete sker genom Athena, ett SIDA finansierat utbytesprogram för elever som går yrkesprogram i gymnasiet och gymnasiesärskolan. Syftet med utbytet är att öka anställningsbarhet nationellt och internationellt för båda parters elever.

Varför ett utbyte genom Athena?

Programmet ger elever och personal möjlighet att dels utbyta erfarenheter och stärka sin yrkeskompetens, dels öka sin förståelse för utvecklingsfrågor. Dessutom får samtliga deltagare möjlighet att möta en annan kultur och andra sätt att tänka. Effekten blir att eleverna mognar, vidgar sina perspektiv och fördjupar sina kunskaper om omvärlden och sig själva. De skaffar sig även en internationell erfarenhet som idag är efterfrågad på arbetsmarknaden samt utvecklar sina språkkunskaper. Samtidigt får personalen ett internationellt perspektiv som kan ha en direkt effekt på skolans kvalitet.

Resultat som ett Athenautbyte ska leda till

Efter genomfört utbyte i partnerland:

Elever

• har ökade erfarenheter av internationella miljöer
• har etablerat internationella kontakter
• har ökade kunskaper om globala frågor
• känner till verktyg för att använda sina nya globala kunskaper
• har globalt perspektiv på sitt ämnesområde
• har fördjupade kunskaper inom sitt ämnesområde/-n.

Lärare och operativ verksamhet

• har ökade erfarenheter av internationella miljöer
• har etablerat internationella kontakter
• har ökad kunskap om globala frågor
• känner till verktyg för att använda sina globala kunskaper
• har nya perspektiv på sitt ämnesområde
• har fördjupad kunskap inom sitt ämnesområde

Rektor

• Strategiska personer har ökade erfarenheter av internationella miljöer.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*