1 februari 2016

BETT 2016 - inspirerade lärare på Duveholmsgymnasiet

Besök på BETT-mässan i London

Den 20-23 januari 2016 var vi sex lärare från Duveholmsgymnasiet som gavs möjlighet att besöka den årliga BETT-mässan i London. Tillsammans fick vi möjlighet att uppleva dagar som gav inspiration, insikt och ny kunskap om vad IT kan göra för att stödja det innovativa lärandet.

BETT är världens största mötesplats med fokus på IT och lärande. Hit reser tusentals svenska lärare, rektorer, skolutvecklare, IKT-pedagoger och andra skolutvecklingsintresserade. Totalt sett besöks Bett årligen av imponerande 35 000 personer från ett flertal länder, vilket gör det till en mycket kraftfull arena för möten, samtal och framtida utvecklingsprojekt och samarbeten med fokus på digital kompetens.

Besök på BETT-mässan i London

Duveholmsgymnasiet är en 1-1-skola och vårt deltagande under Bett-mässan är ett led i vårt arbete för att utveckla skolans digitalisering. Den nya tekniken öppnar många dörrar och det finns mycket man kan använda verktygen till. För de flesta ungdomar är ny teknik en naturlig och självklar del av vardagen. Därför måste vi som arbetar på skolan hänga med, och IT är kul!

Med ny inspiration och med fokus på framtidens lärande!

Christian Lindberg
Lars Gardfjell
Tina Krantz
Maria Sikström
Suzanna Rhodevi
Camilla Tallgren Magnusson

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*