8 november 2014

Hjälp oss att bevara regnskogen

Rädda regnskogen

Duveholmsgymnasiet i Katrineholm samarbetar med Team Madagaskar kring ett utställnings- och föreläsningsprojekt om Madagaskars regnskog samt en insamling till stöd för WWF´s arbete för regnskogens bevarande. Genom ett bidrag till vår insamling hjälps vi åt att bevara regnskogen.

Team Madagaskar

Team Madagaskar

Under senare delen av 1900-talet och med fortsättning under 2000-talet så har världens regnskogar i allmänhet minskat i allt ökande takt. Madagaskar är inget undantag utan snarare en av de platser där situationen blir värre för varje år som går. Okunskap och dålig ekonomisk utveckling har drivit på utvecklingen där svedjebruk och och olaglig skövling blir ett allt större problem med stora långsiktiga effekter på ekosystem och klimat. Madagaskars skogar är hem för en otroligt rik fauna och djurliv och att kunna skydda och bevara detta ekosystem är viktigt inte bara för öns invånare utan även för alla världens invånare. Detta är ingenting som vi inte kan låtsas om, ett sjukt ekosystem påverkar hela jorden och i slutändan även oss uppe i norr.

WWFs arbete i Madagaskar

Madagaskar som är ett av Afrikas fattigaste länder där ca 70% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen står inför en rad utvecklingsproblem som drabbar både befolkningen och landets miljö. Fattigdom driver folk till att exploatera skogsmark för att skapa sig en inkomstkälla vilket tyvärr leder till att man utarmar och förstör skogsområden med långsiktiga allvarliga konsekvenser. WWF har ett par olika projekt i Madagaskar som syftar till att utbilda och hjälpa människor i skogsområden till ett hållbart förhållningssätt till naturen där de också kan skapa ekonomis avkastning.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*