27 februari 2013

Årets resestipendiater

Årets resestipendiater 2014
Från vänster Julia Pham, Louise Culmsee, Juliana Le, David Holm, Amanda Engberg, Caroline Malmsjö och Sofie Gustafsson. Foto: Annika Linder

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut resestipendier till elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet.

För 2014 är det sju resestipendiater som vardera får 21 000 kronor, avsedda att användas till en resa till ett land, i vars språk eleven undervisas i på skolan. Berättigade att söka stipendierna är elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet på Duveholmsgymnasiet. Eleven ska uppvisa goda studieresultat och som kan förväntas vara god ambassadör för sitt land och för Rotary.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*