24 maj 2012

Visning av utställningen Tema Människa

Visning av Ellinors verk
Josefin Jonsson och Fredrik Johansson från årskurs 3 visar Ellinore Erikssons självporträtt i collage, för en klass på Barn- och fritids från Duveholmsgymnasiet.

Som en del i undervisningen för eleverna i årskurs 3 på Estetiska programmet inriktning bild och formgivning visar de sin utställning Tema Människa på Katrineholms Konsthalll för andra klasser och skolor. Dessa visningar ryms inom ramen för konstpedagogik, man tränar sig på att berätta om sina verk och förtydligar på så sätt sitt arbete även för sig själv.

Visning av Lovisas verk
Johanna Karlsson, till vänster, och Lovisa Fredin till höger visar Lovisas blyertsteckningar av sina släktingar som barn, bland annat sin pappa som liten.

Visning av Johannas verk
Fredrik Johansson och Josefin Jonsson visar Johanna Karlssons fotoserie som handlar om våra fem sinnen.

Johanna berättar om sitt och Ellinores fotoverk
Johanna Karlsson berättar om sitt och Ellinores fotoverk som handlar om kvinnan i reklamen och jämför vid visningen hur den riktiga reklambilden ser ut.

Eleverna visar utställningen på två plan
Bilden visar hur eleverna arbetar parallellt i konsthallen. En grupp visar verk på nedre plan i konsthallen, medan en annan grupp parallellt befinner sig på hylla och får lyssna på visning av två andra elever ur estetiska programmet åk 3.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*