20 november 2012

Vinnarna i fototävlingen

Vinnarna i fototävlingen 2012
Från vänster Emma Schwarz, Bella Carlsson och Elin Berglund.

Under hösten har Duveholmsgymnasiet anordnat en fototävling för eleverna, där vi ville få in bilder av glada och engagerade elever i skolmiljön. En jury bestående av Anne-Maj Kihlstrand, Mikael Örning, Christian Lindberg och Annika Linder valde ut de tre bästa bildkollektionerna.

Första pris gick till Bella Carlsson, ES12E och juryns motivering:
Bästa kollektionen utifrån både motivval och fotografisk kvalitet. Bilderna präglas av fantasi, humor, kreativitet, glädje och gemenskap.

Andra pris gick till Emma Schwarz, ES12E och juryns motivering:
Kollektionen visar bilder av god kvalitet med både humor, allvar och mångfald både utifrån motivval och etnicitet.

Tredje pris gick till Elin Berglund, SA11B och juyns morivering:
Kollektionen visar bilder av bra kvalitet med avslappnade glädjefyllda bilder ur skolan vardag.

Bella Carlssons bilder
Vinnarbilderna av Bella Carlsson

Emmar Schwarz bilder
Emma Schwarz bilder


Elin Berglunds bilder

Elin Berglunds bilder

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*