10 september 2012

Pilotprojekt i ämnet historia


Från vänster Andreas Grahn, Erik Öberg och Ulrica Truedsson

Under läsåret 2012-2013 kommer det att genomföras en learning study som ett pilotprojekt inom ämnet historia av tre stycken lärare. En learning study innebär att man studerar lärandet i en viss situation. I en sådan studie samarbetar flera lärare och planerar ett visst avsnitt tillsammans med gemensamt ämnesinnehåll.

Studien är cyklisk och det innebär att man genomför en lektion och sedan utvärderar den för att sedan genomföra den i nästa grupp med de förändringar man har kommit fram till efter den första lektionen. Efter det genomför man den igen och gör efter det en slutlig utvärdering. Den vetenskapliga teorin som är basen i en learning study är variationsteorin som utvecklats av bland annat Ference Marton från Göteborgs universitet.

Syftet med att genomföra detta pilotprojekt är att hitta metoder för utveckling av arbetsmetoder, ge eleverna goda kunskaper och öka likvärdigheten i undervisningen om det faller väl ut är tanken att det skall utvecklas att arbeta efter samma metod i fler ämnen på skolan. Pilotprojektet genomförs med stöd av högskolan i Dalarna.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*