26 september 2012

Elever bevakar lokala kulturhändelser

Elever i årskurs 3 som läser kursen Textkommunikation har under detta läsår ett samarbete med Katrineholms Tidning och kommer kontinuerligt att bevaka lokala kulturhändelser för tidningens räkning.

Länk nedan till den första artikeln.

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209kultfest.pdf

Länk nedan till den andra artikeln.

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209world.pdf

Länk nedan till den tredje artikeln.

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209rockcafe.pdf

Länk nedan till den fjärde och femte artikeln.

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209saga.pdf

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209apple.pdf

Länk nedan till den sjätte och sjunde artikeln.

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209forbi.pdf

http://www.hjalmarenstidning.se/katt/pdf/katt1209zlatan.pdf

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*