18 januari 2012

Duveholmsgymnasiets lärspridare och rektorer besöker BETT-show i London

BETT-mässan i London
BETT-show i London

När vi höstterminen 2011 blev en till en–skola så bestämde vi oss för att vi ska bli bäst på digitalt lärande. Fyra lärare är lärspridare och i deras uppdrag ingår att inspirera och stödja sina kollegor när det gäller att använda datorn som pedagogiskt verktyg. Lärspridarna och vi rektorer träffas kontinuerligt för att diskutera utveckling av det digitala lärandet. Som ett led i det så beslutade vi oss för att besöka BETT show i London. Det är Europas största IT-mässa som går av stapeln varje år i januari/februari och man erbjuder förutom utställningarna också föreläsningar.

Vi åkte dit ganska förutsättningslöst men med förhoppningen att det skulle bli givande dagar. BETTvar beläget i Kensington Olympia och redan på tågstationen kunde vi ana att det handlade om många tusentals besökare, en utställare vi pratade med hade hört att det skulle vara ca 4000 – 5000 svenskar på plats och vi utgjorde ändå en liten del av det totala antalet besökare. Efter en stunds köande så var vi äntligen inne i utställningshallen, vi delade på oss så att vi skulle kunna titta på utställningar och lyssna på föreläsningar utifrån ett lärar- respektive skolledarperspektiv.

Stor touchscreen
Stor touchscreen

De reflektioner vi gjorde var att det var ganska mycket som var riktat till mindre barn och det fanns många utställare av smartboards, 3D-teknik och färdig programvara där det i övningarna gällde att klicka sig fram till rätt svar. Vi hittade så småningom också sådant som var riktat till gymnasiet främst inom ämnesområdena matematik, teknik, geografi och språk.  Vi kunde konstatera att vi har en mycket god teknisk utrustning på Duveholmsgymnasiet och det som är intressant för oss är hur vi kan använda tekniken på bästa sätt så att det gynnar elevernas lärande. Några utställare gav oss idéer till hur vi skulle kunna fortsätta utvecklingen på vår skola.

Jing Russell Stannard
Russell Stannard

Vi lyssnade till ett antal föreläsningar under de här dagarna. Den föreläsning som lärspridarna inspirerades mest av handlade om Jing, ett verktyg för att ge feedback till elever via skärminspelning, föreläsare var Jing Russell Stannard. En annan mycket givande föreläsning gavs av professor Anne Bamford som delgav oss resultatet av en studie i en skola där man hade använt3D-undervisning i vissa moment i främst naturvetenskapliga ämnen. Efter att ha bearbetat alla intrycken ifrån de här dagarna så känner vi att vi har inspirerats till att vidareutveckla arbetet med en till en på Duveholmsgymnasiet.

Apple Ipad och appar i undervisningen
Apple Ipad och appar i undervisningen

Programvaror i Naturkunskap
Programvaror Naturkunskap

Anne-Maj och Mikael
rektorer

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*