28 maj 2012

Barn- och fritidselever åker på studieresa till Tallinn

Elever på Barn- och fritidsprogrammets i årskurs 3, som läser den pedagogiska inriktningen, åker under fyra dagar i maj på studieresa till Estlands huvudstad Tallinn. Syftet med resan är främst att söka kunskap om hur barnomsorgen fungerar i Estland, men också att studera, jämföra och granska skillnaderna vad gäller samhällets ansvar och verksamheter kring psykosocialt utsatta barn. Barn- och fritidseleverna kommer att besöka både ryska och estniska förskolor samt ett barnhem.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*