1 november 2011

Utbyte med en skola i Tromsø i Norge

Duveholmsgymnasiet kommer att ha ett utbyte  i svenskundervisningen med en skola i Tromsø i Norge. För att "nosa lite" på våra grannspråk kommer eleverna i årskurs 2 på Medieprogrammet att via nätet diskutera bland annat musik, film och lokal ungdomskultur i sina respektive hemstäder och sedan publicera det de kommit fram till i en blogg.

Om det kommer att leda vidare till ett faktiskt besök har vi inte tagit ställning till ännu, men det är väl inte omöjligt. Spännande ska det bli i alla fall.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*