11 oktober 2011

Skolledningen besöker Bryssel

Rektor Anne-Maj Kihlstrand på besök i Europa parlementet
Rektor Anne-Maj Kihlstrand på besök i Europa parlamentet.

Under 2011 genomförs en utbildningssatsning om EU för skolledare eller beslutsfattare inom skolområdet. Utbildningen har formen av studieresor till Bryssel. Anne-Maj Kihlstrand rektor vid Duveholmsgymnasiet deltar i utbildningen.

Läraren Ulrica Truedsson är skolambassadör för Duveholmsgymnasiet och deltog under 2010 i utbildningen.

Europa parlamentet

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*