4 mars 2011

Rotarys resestipendier sommaren 2011

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut resestipendier till elever i årskurs 2 på samhälls- och naturvetenskapsprogrammen. För år 2011 är det 6 resestipendier à ca 20.000 kronor, avsedda att användas till en resa till ett land, i vars språk eleven undervisas vid skolan.

Berättigade att söka stipendierna är samtliga elever i årskurs 2 av det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet, som uppvisat goda studieresultat och som kan förväntas vara goda ambassadörer för sitt land och för Rotary.
 
Grattis till följande elever:
Cajsa Lundin, SP2A
Emma Forsberg, SP2A
Malin Tunström, SP2B
Emil Huovinen, SP2C
Jesper Karlsson, NV2A
Lina Roos, NV2A

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*