15 februari 2011

Liv & hälsa ung 2011

Undersökningen genomförs veckorna 9-11. Frågorna i enkäten handlar om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Mer information om undersökning, se länken i högerspalten.

Informationen finns också på språken: finska, engelska, franska, spanska, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), arabiska, persiska, sorani, somaliska och lättläst svenska. Enkäterna och instruktioner om insamlingen kommer till skolan vecka 7.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*