22 mars 2011

Göteborg inspirerar gymnasielärare

På onsdag kommer Stefan Karlstam och Karin Andeby som är lärare på Munkebäcksgymnaiset i Göteborg Stad för att inspirera gymnasielärarna inför övergången till 1-1 (en dator per elev och lärare).

Stefan och Karin har använt Ping Pong sedan 2006 och 1 till 1 sedan drygt två år tillbaka.

Karin och Stefan kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring den IKT resa som deras skola har varit med om de senaste åren.

Stefan kommer att ta upp hur resan började och vilka medgångar och motgångar som skolan har haft.

Karin som är kärnämneslärare kommer att berätta hur hon gått ifrån att ha varit IKT-negativ till att bli IKT-positiv och hur det har förändrat hennes undervisning.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*