Nya behörighetskrav

En stor förändring i och med GY2011 är de nya och högre behörighetskraven för att komma in på ett högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Krav för att komma in på ett högskoleförberedande program

Kraven för att komma in på gymnasieskolan förändras. Från och med höstterminen 2011 måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen.

Krav för att komma in på ett yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Källa: Skolverket, www.skolverket.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*