28 januari 2011

GY 2011

I ett försök att förbättra elevernas kunskaper genomförs just nu en omfattande gymnasiereform med fokus på kunskap och kvalité. Syftet är högre kvalitet i utbildningen och bättre rusta eleverna för fortsatta studier och yrkesliv.
 

De viktigaste förändringarna:

 • Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
 • Nya program och förändrad programstruktur
 • Tydlig skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program
 • En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs
 • Lärlingsutbildning införs som ett alternativ på yrkesprogrammen
 • Introduktionsprogram ersätter individuellt program
 • Ny betygsskala med fler betygssteg
 • Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen
 • Historia blir ett obligatoriskt ämne
 • Entreprenörskap införs som ett nytt övergripande perspektiv i gymnasieutbildningen
 • Endast nationella program eller av Skolverket godkända program.

Källa: Skolverkets webbplats: www.skolverket.se

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*