8 februari 2011

Elever besöker Karolinska Institutet

Tisdagen den 8 februari elever i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet till Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. På programmet står några föreläsningar om modern cancerbiologi samt rundvandring på KI. Eleverna får då träffa bland annat Ingemar Ernberg, Joakim Cöster och cancerläkare Tomas Jansson.

Dagen avslutas med att eleverna får möta en KI-student, Maria Wennberg.
 
Skolans samarbete med KI, som utvecklats mellan lärarna på NV-programmet och i första hand Ingemar Ernberg på KI, har lett till att alla NV-klasser besöker KI minst en gång per läsår i samband med en temavecka.
Temat för NV3 detta år är Cancer och genomförs vecka 6.
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*