20 januari 2011

Elevarbeten presenteras för Kulturchefen

Onsdagen den 26 januari ska årskurs 2 på Estetisk programmet, inriktning bild presentera sina arbeten med Offentlig utsmyckning för Kulturchefen, kultursekreteraren och Kulturnämndens ordförande. Presentationen sker på Katrineholms konsthall.
Kl. 13.00.

 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*