23 september 2011

Det lokala samhället

Laborationer vid Duveholmssjön

Under veckorna 36-37 har eleverna i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet  arbetat med det lokala samhället. Olika uppdrag har utförts i olika ämnen. Till exempel exkursion och laboration med Duveholmssjön som utgångspunkt.

Eleverna skulle även söka kunskap om berggrunden i vårt lokala samhälle. Basgrupperna/arbetsgrupperna skulle också ge exempel på historiska fornminnen men också beskriva det moderna Katrineholms framväxt samt göra ett intervjubesök på ett lokalt företag.

Samtliga resultat skulle presenteras i en för basgruppen /arbetsgruppen gemensam Keynote-presentation. All startinformation och alla uppdrag kunde klasserna hitta på skolans pedagogiska plattform (PingPong) med hjälp av sina nya datorer.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*