21 oktober 2011

Byggelever besöker brobygge

Brobygget över Forssjövägen

Tisdagen den 25 oktober åkte årskurs 1 och delar av årskurs 3 från byggprogrammet på studiebesök till bron som ska gå över Forssjövägen.
Det är inte så ofta som man får tillfälle att göra besök på broar på så nära håll.

Vi var intresserade av att se konstruktionen av bron som troligen består av betong och stål.

Brobygget över Forssjövägen

Brobygget över Forssjövägen

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*