7 december 2010

Modet under 1900-talet

Collage 80-talet

Under höstterminen har elever i årskurs två i kursen Individuellt val Kultur och stilhistoria, studerat praktiskt och teoretiskt 1900-talets mode.

Eleverna fick fördjupa sina kunskaper i 1900-talet och redovisa kunskaperna i en utställning som visas i ljusgården under perioden 7 till 15 december.

Utställningen är collage i blandteknik med en fördjupande text till. Lärare i kursen är Magdalena Sundbom.

 Collage 50-talet

Erika Medberg, Ellinor Eriksson och Johanna Karlsson
Tre elever som har läst kursen. Från vänster Erika Medberg, Ellinor Eriksson och Johanna Karlsson. 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*