22 mars 2016

Årets resestipendiater

Årets resestipendiater
Från vänster Martin Krantz, Hanna Puman, Alice Zetterstrand, Tilda Dalle, Ebba Nilsson och Saga Berglund Foto: Annika Linder

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut resestipendier till elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet.

För 2016 är det sex resestipendiater som vardera får 22 000 kronor, avsedda att användas till en resa till ett land, i vars språk eleven undervisas i på skolan. Berättigade att söka stipendierna är elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet på Duveholmsgymnasiet. Eleven ska uppvisa goda studieresultat och som kan förväntas vara god ambassadör för sitt land och för Rotary.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*