8 juni 2018

Årets språkresestipendiater är klara!

Gruppbild resestipendiater

Årets stipendiater: Bakre raden från vänster: Oliver Friberg SA16B, Mikaela Boscanin TE16, Selma Öz NA16, Sandra Radulovic NA16, Vendela Falk SA16B. Främre raden från vänster: Frida Zetterstrand SA16B, Wilma Bäck NA16, Ebba Magnusson SA16A, Daniela Soume Wihlborg SA16B, Brenda Griffin Lärare i engelska. Fattas på bilden gör Vendela Raud Capdevila SA16B. 

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut språkresestipendier till elever i årskurs 2 som läser moderna språk. I år delar Rotary ut 10 stipendier à 23.000 kr till Katrineholms gymnasieskolor. Stipendierna är avsedda att användas till en resa till ett land vars språk eleven studerar (franska, tyska, spanska, engelska). Under höstterminen är sedan stipendiaten skyldig att inför Rotaryklubben i ord och bild redogöra för sin resa och sina erfarenheter. Berättigade att söka detta resestipendium i år, är elever i åk 2 som läser moderna språk. De ska uppvisa goda studieresultat, gott kamratskap samt förväntas vara goda ambassadörer för sitt land, Rotary och sin skola. I år kommer resorna gå till bland annat Kanada, Österrike, Spanien och Skottland. 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*