2 november 2015

Alla rätt på provet!

Under hösten har Skolinspektionen granskat skolor i Katrineholms kommun och gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen på Duveholmsgymnasiet var två av verksamheterna som granskades. Introduktionsprogrammen fick alla rätt på alla punkter enligt Skolinspektionens granskning.

Rapporten visar att alla elever som lämnade gymnasiesärskolan i våras fick lägst godkänt i sina ämnen. På introduktionsprogrammet blev 27 elever behöriga till nationellt program inför det här läsåret. Skolinspektionen har granskat hur utbildningarna lever upp till bestämmelserna på en rad områden, som undervisning och lärande, särskilt stöd, praktik, betygsättning, styrning och studiero.

Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*