Trygghetsteamet

Trygghetsteamets syfte är att jobba förebyggande, att vara extra lyhörda för hur tryggheten och trivseln uppfattas på skolan. 

  • Representanterna i trygghetsteamet är länkar mellan deras respektive arbetslag och trygghetsteamet.
  • Vid specifika akuta händelser agerar trygghetsteamet t.ex genom stöd och samtal med elever/personal samt följer upp. 
  • Under vårterminen vid varje läsår skickar trygghetsteamet ut en enkätundersökning till eleverna med syfte att ta reda på elevernas uppfattning om trygghet och trivsel på skolan. Enkäten sammanställs och trygghetsteamet fångar upp det som behövs jobbas med och fokuseras mer på under kommande läsår
  • Trygghetsteamet ordnar trygghetsdagar med olika aktiviteter/teman ett par dagar per läsår.
  • Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier. Detta genom kartläggning, samtal och uppföljning med elev som blivit utsatt och med eleven som utsatt.

I trygghetsteamet ingår följande personer från Duveholmsgymnasiet. Inom parentes står vilket arbetslag respektive lärare tillhör. 

Hassler, Katarina Programmentor (IM Språk) 070-2502759
katarina.hassler@katrineholm.se    
     
Hellberg, Pär Lärare (SA)
0150-570 70
par.hellberg@katrineholm.se    
     
Hultman, Clas Skolvärd 072-2361150
clas.hultman@katrineholm.se    
     
Levander, Åsa Programmentor (IM IA/Prep)
 
asa.levander@katrineholm.se   0150-574 26
   
Major Kjartansson, Maria Skolsköterska 0150-574 42
maria.kjartansson@katrineholm.se    
     
Nilsson, Torbjörn Lärare (SA)
0150-574 87
torbjorn.nilsson@katrineholm.se    
     
Walderfors, Madeleine Kurator 0150-574 34
madeleine.walderfors@katrineholm.se    
   
Öhman, Camilla Kurator 0150-568 77
camilla.ohman@katrineholm.se    
     
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*